Omluftsovn

Biobrenselsfyrt, liten ovn for mindre virksomheter som har tilgang på kapp, s6flis og annet treavfall. Ovnen kan gi fra 39 til 75 kW og den minste ovnen kan plasseres i verksted eller produksjonshall.Vi leverer ballepresser i tre varianter: Manuell, semiautomat eller helautomatisk. Pressa kan pakke 200 baller i timen, hver på 25 kg. Pressa kan utstyres med veiing av hver balle. Justering av vekt basert på den forige produserte ballen. Deretter automatisk stabling, strekkfilm-pakking ved hjelp av robot. Det kan om ønskelig leveres et helautomatisk anlegg.Vi har levert hoggere til mange forskjellige formål, AZRK for kunststoff og AZR for fuktig og tørt virke til den trebearbeidende industrien.
Ovnen fungerer ved at det fylles biobrensel i øvre luke. Man tenner manuelt ovnen og den brenner fra 3 til 5 timer ut i fra hvor mye varme man trenger og for hva slags brensel man benytter.
Ovnen suger inn luft som varmes opp og blåses ut i lokalet.
Ovnen har egen røkgassvifte og må tilsluttes skorstein.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes