Om oss

Falkenberg Energi AS ble etablert i 2006 for å videreføre Falkenbergs produkters2

og anlegg for bioenergi. A. Falkenberg Eftf. AS har solgt fyringsanlegg basert på flis som energibærer i over 60 år. I 1961 leverte vi vårt første Argusfyr flisfyringsanlegg. Argusfyr Energiteknikk er i dag en del av Justsen Energiteknikk AS, Danmark.

Vi har i løpet av de siste par årene mangedoblet vår omsetning på dette markedet. Derfor var det naturlig å skille ut en egen driftsenhet for å ivareta salg av fyringsanlegg, maskiner og utstyr for bioenergi. Totalt har vi levert over 400 anlegg i Norge.

Våre primære kunder har hittil kommet fra trevarebransjen og gartnerier. Interessen for fornybar energi er sterkt økende også i andre bransjer som ønsker en mer fleksibel energiforsyning og mindre utslipp av klimagasser.

Generell informasjon

Besøksadresse

Erik A. Ildal, daglig leder

Erik A. Ildal, daglig leder

Falkenberg Energi AS
Billingstadsletta 30
1396 Billingstad

Postadresse
Falkenberg Energi AS
Postboks 263
1377 Billingstad

E-post: post@falkenbergenergi.no
Tlf: 66 77 89 00
Faks: 66 77 89 01
Mobil: 916 23 547

Foretaksnummer: 990781605

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes