Flisfyringsanlegg

Vi tilbyr komplette anlegg basert hovedsakelig på biomasse som brensel. s4Brenselet kan være flis, briketter, pellets, bark, korn-avrens, erteskall, revet halm eller annet fornybart brensel. Anleggene leveres enten for tørt materiale mindre enn 25 % fuktighet, eller fuktig materiale opp til 60 % fuktighet.

Vi tilbyr automatiske fyringsanlegg med automatisk innmating av brensel ved hjelp av et skruesystem (med fast rist: Argusline) og anlegg med bevegelig vannkjølt rist særlig for fuktig brensel, stort varmebehov eller lite homogent brensel (Justsen line).

Vi forhandler også siloer, silo utmating, oljekjeler, røykgassrensing, skorsteiner og styringer. Anleggene har en kapasitet fra 150 kw til 10 000 kw, 0,15 mw opp til 10 mw.

Vi har store kunder som Moelven Industri ASA og Ekornes ASA, samt mange mindre møbel og trevareprodusenter. Sagbruk og gartnerier velger ofte anlegg med vannkjølt bevegelig rist.

Vi har i tillegg til trebearbeidingsbransjen også begynt å levere anlegg til gartnerier, og har tro på at andre bransjer etter hvert også vil konvertere til oppvarming ved hjelp av biomasse.

Se også www.nordheat.dk

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes