Brannsikring og eksplosjonsvern

Detektering og slukking av varmepartikler før de kan gjøre skade er en viktig des5l av vårt bioenergiprogram. Med Firefly brannsikring og eksplosjonsvern vil du få en optimal trygghet.

Vi har levert Firefly-utstyr til nesten alle pelletsprodusenter i landet, samt brannsikret sagbruk, trevare- og annen industri som har behov for dette. Systemet er utstilt på IF’s sikkerhetssenter i Hobøl og anbefales av forsikringsselskapene.

Firefly er et svensk selskap som har levert sine systemer over hele verden. Firefly detekterer og slukker gnister som kan oppstå i biomassen. Vi har levert dette systemet til virksomheter innen møbel- og trevareindustri, pellets- og brikettprodusenter, boardsindustri, fjernvarmeanlegg, korn- og melprodusenter, fiskemelsprodusenter, tobakks-produsenter, bleie- og papirprodusenter, med flere.

Klikk for å se en illustrasjonsvideo av hvordan Firefly fungerer.

Se også www.firefly.se.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes