Forside

s1Hvorfor velge biobrensel?

Forbruket av bioenergi i Norge i dag er ca 16 TWh. Halvparten av dette kommer fra vedfyring. Det vil si at bioenergi er den viktigste fornybare energikilden etter vannkraft. I dag står bioenergi for ca seks prosent av energi brukeni Norge. I Sverige er 25 prosent av all oppvarming basert på biobrensel.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes